Huisregels

Parkeren

Gratis parking. Gelieve u op de juiste manier te parkeren zodat u geen boete krijgt.

Betaling

Bij La beauté unique wordt er enkel contant afgerekend.

Timing

Zorg dat u tijdig aanwezig bent op uw afspraak. Zo verloopt de planning vlot en kan iedereen gebruik maken van de tijd die voor haar gereserveerd is.

Indien u langs wilt komen voor een cadeaubon, product, huidanalyse of voor algemene informatie verzoek ik u vriendelijk van te voren een afspraak te maken.

La beauté unique wil haar klanten zowel in de behandelruimte als aan de balie alle tijd geven die nodig is.

Wanneer u spontaan aanbelt, kan ik u helaas niet de nodige aandacht geven. Dit kan voor beide partijen een teleurstelling zijn.

Tijdens een behandeling zijn aandacht en rust een absolute must! Daarom wordt er tijdens een behandeling geen telefoon aangenomen. 

Annulaties

Indien u uw afspraak niet kan nakomen, dient u mij tijdig, minstens 24 u op voorhand te verwittigen.